Auteursarchief: Jort Berends

Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Beste leden,

Helaas moeten we opnieuw onze conferentie doorschuiven. In de afgelopen periode hebben we een ruimte gezocht waar we met een redelijk grote groep volgens de coronaregels zouden kunnen zitten. We hebben een dergelijke ruimte gevonden, gereserveerd, maar inmiddels ook weer geannuleerd, omdat bleek dat daar alleen een soort tentamenopstelling mogelijk was. Dit maakt de interactie tussen de deelnemers heel lastig. Juist het met elkaar in gesprek gaan zien wij als een dé meerwaarde  van een fysieke bijeenkomst. Op basis daarvan hebben we besloten om de conferentie van 2 oktober a.s. door te schuiven naar een moment waarop het weer mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de ‘Leescrisis’ in Nederland en Vlaanderen.
In de tussenliggende periode willen we graag zo goed mogelijk met elkaar in contact blijven over de onderwerpen die ons bezig houden als taalspecialist. De teams die geformeerd zijn rondom onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de online vergadering van 26 juni j.l. vragen we om door te gaan met het voorbereiden van een presentatie op de eerstvolgende conferentie, op een nader te bepalen tijdstip.
Op dit moment zijn er drie teams: Pisa onderzoek, Leesmotivatie en Samenhang lezen met andere taaldomeinen. Op de vergadering van 26 juni zijn ook de onderwerpen Doorgaande lijn groep 1 tot en met 8, Inspectie en Wat bieden we vertraagde lezers? genoemd. Mochten jullie een team willen vormen rondom een van deze onderwerpen of een ander onderwerp op het gebied van het leesonderwijs, laat het ons weten!
Daarnaast roepen we alle leden op om ‘good practices’, interessante artikelen e.d.  te delen. Verder zullen wij als bestuur onze gesprekken met EDventure continueren. Zo mogelijk zullen we hierbij ook andere brancheorganisaties betrekken. Hierbij zullen we nagaan of we mogelijk samen op kunnen trekken op het gebied van het leesonderwijs. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden.
Mochten jullie andere suggesties hebben , dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Tjalling Brouwer
Voorzitter Vereniging van Taalspecialisten

Najaarsconferentie 2019

Op 4 oktober 2019 was de najaarsconferentie van de vereniging met als thema:  Taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien!
Op de najaarsconferentie van 4 oktober hebben we niet alleen geluisterd en gekeken naar kansrijke praktijken, maar zijn we ook samen als taalspecialisten aan de slag gegaan. Niet alleen maar praten over meer taalonderwijs in samenhang, maar het laten het zien!

Voor het verslag van de conferentie zie link.

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier 2019

Volg ons op