Auteursarchief: Jort Berends

Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Vooraankondiging conferentie vrijdag 1 oktober 2021.  

Tot tweemaal toe hebben we onze geplande conferenties moeten annuleren vanwege de situatie rondom COVID-19.  We hopen dat  de situatie rondom dit virus niet opnieuw roet in het eten gaat gooien, zodat onze geplande fysieke conferentie op 1 oktober a.s. in Aristo Meeting Plaza te Utrecht, deze keer wel door kan gaan.  
Vorig jaar hadden we, naar aanleiding van de PISA-onderzoeken, de ‘leescrisis’ als thema gekozen. Inmiddels hebben we er nog een taalcrisis bij: de zeer tegenvallende resultaten met betrekking tot de schrijfvaardigheid. (Peil.Schrijfvaardigheid inspectie, 2021). Op vrijdag 1 oktober willen we echter niet te lang stil staan bij crisissen. We willen in ieder geval gelegenheid bieden om elkaar als taalspecialisten te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over het taalonderwijs. Misschien hebben we het met elkaar wel over kansen die zich juist nu voordoen , bijvoorbeeld omdat er momentum is voor het koppelen van lezen aan schrijven. Of hoe we duurzaam om willen gaan met de NPO gelden. In ieder geval willen we de twee werkgroepen die in de afgelopen periode regelmatig via Teams met elkaar gesproken hebben, de gelegenheid bieden om hun bevindingen met ons te delen.  
Daarnaast willen wij een aantal zaken aan de leden voorleggen. In de afgelopen periode hebben we een aantal keer een overleg gehad met OON: Onderwijsontwikkeling Nederland (voorheen EDventure) over het instellen van een keurmerk voor taalspecialisten.  
Een meer gedetailleerde agenda met inschrijfformulier volgt na de zomervakantie. De leden ontvangen hierover een mailbericht.  De agenda en het inschrijfformulier zal ook op deze website geplaatst worden. Wellicht goed om vrijdag 1 oktober alvast in je, waarschijnlijk overvolle, agenda te blokken.  
 
Graag tot 1 oktober.  
 
Namens het bestuur,  
 
Tjalling Brouwer (voorzitter). 

Conferenties Vereniging van Taalspecialisten  
De laatst gehouden conferentie van de Vereniging van Taalspecialisten ging over Taalonderwijs in samenhang. Voor een verslag van deze conferentie met als thema Taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien!   
Ook de verslagen van de overige conferenties staan op deze website.

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier 2019

Volg ons op