conferentie 25 maart 2022

Na lange tijd konden we als taalspecialisten op 25 maart 2022 weer met elkaar in het echt ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over het taalonderwijs.
Deze keer werd de inhoud grotendeels verzorgd door de leden zelf.  De werkgroep ‘samenhang lezen en overige (taal)domeinen’  bestaande uit de leden Anja van Schijndel, Femke Ganzenman en Cindy Kuiper verzorgde samen met Ineke Wijnen en Nienke Aspers van IKC de Verrekijker een presentatie waarin vanuit verschillende perspectieven werd gekeken hoe samenhang van lezen met de overige taaldomeinen en raakvakken concreet vormgegeven kan worden.
Zie de uitgebreide presentatie

Om de  ‘uitgelezen’ voorbeeld van een functionele samenhang tussen lezen en schrijven
De schoolschrijver biedt programma’s rond lezen en schrijven voor basisscholen die hun leerlingen willen helpen betere lezers en schrijvers te worden. Bij deze organisatie zijn 59 kinderboekenschrijvers betrokken. Eén daarvan is Annejan Mieras. Zij verzorgde tijdens de conferentie een workshop. Tijdens de workshop kwam heel duidelijk naar voren hoe functioneel het is om lezen en schrijven aan elkaar te verbinden.

Ten slotte werd  met elkaar verkend of het zinvol en wenselijk is om te komen tot een keurmerk voor taalspecialisten. Ook werd met elkaar gesproken over een eventuele opleiding voor aspirant-taalspecialisten. Afgesproken werd om hier op een volgende conferentie op terug te komen.

Het was een zinvolle, interessante dag!

De volgende conferentie is op vrijdag 7 oktober a.s.