Conferentie/ expertmeeting 7 oktober 2022

Verslag conferentie/ expertmeeting 7 oktober

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat teveel leerlingen het funderend onderwijs verlaten zonder de basisvaardigheden goed te beheersen.
Ook de inspectie van onderwijs constateert dat het prestatieniveau van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van rekenen en taal stagneert of daalt en dat een toenemend percentage leerlingen het onderwijs laaggeletterd en/of laaggecijferd verlaat. (Bron: De staat van het onderwijs, 2021).
Om beter zicht te krijgen op zowel de leerlingprestaties als het onderwijs in de basisvaardigheden, heeft de inspectie basisvaardigheden voor de komende jaren als speerpunt aangemerkt voor alle onderwijssectoren.
Dit voornemen van de inspectie was aanleiding voor de Vereniging van Taalspecialisten om een conferentie/expertmeeting te organiseren om met elkaar na te denken over de oproep van de inspectie om in te zetten op de basisvaardigheden. Wat zijn daarbij de do’s, maar ook wat zijn de don’ts?
De hele dag stond nadrukkelijk in het teken van ontmoeting. Ontmoeting tussen taalspecialisten/taalexperts met andere experts die we uitgenodigd hadden en met elkaar. Het was een waardevolle expertmeeting, waarbij iedere deelnemer vanuit zijn of haar expertise in dialoog ging met andere deelnemers.

Klik hier voor een foto-impressie.

PROGRAMMA

09.30    INLOOP

10.00   Inleiding door Tjalling Brouwer, voorzitter Vereniging van Taalspecialisten

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie van Tjalling Brouwer

10.15   Presentatie dr. Anneke Smits (lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT, Windesheim)

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie van Anneke Smits

10.45   Presentatie dr. Karen Heij (zelfstandig toetsexpert)

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie van Karen Heij

11.15   PAUZE

11.30   Presentatie prof. dr. Paul van den Broek (Universiteit Leiden)

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie van Paul van den Broek

12.00   Presentatie/reactie Maartje Jacobs (Manager basisvaardigheden, bij Inspectie van het onderwijs)

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie van Maartje Jacobs

12.30    LUNCH

15.00   Reflectie op presentaties/ expertmeeting/ in gesprek met sprekers en genodigden

Klik hier voor een powerpoint met de flaps van de diverse groepen

15.00   Ledenmoment: van leden, voor leden. Met bijdragen van:

  • Petra de Lint over een publicatie die ze samen met Suzanne van Norden ontwikkeld heeft over het schrijven van teksten.
  • Dolf Janson over een door hem ontwikkelde didactiek.

Meer lezen over de presentaties van Petra de Lint of Dolf Janson? Klik hier.

16.00 BORREL

Noteer alvast in je agenda de data van de eerstvolgende conferenties:
–  vrijdag 16 juni 2023
–  vrijdag 8 december 2023