Conferenties

Jaarlijks organiseert het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten twee conferenties. Thema’s die op de conferenties centraal staan, zijn gebaseerd op vragen van scholen waarmee taalspecialisten in hun werk geconfronteerd worden, en op actuele ontwikkelingen in beleid, onderzoek en praktijk. Deze thema’s worden tijdens de conferenties vertaald naar het werk van de taalspecialist.
Daarnaast bieden de conferenties gelegenheid voor onderling contact tussen taalspecialisten. Dit gaat verder dan alleen het uitwisselen van ervaringen. Het gaat ook om het gezamenlijk zoeken naar en vinden van oplossingen en om indien wenselijk gezamenlijke standpunten en adviezen te formuleren.
Ook geïnteresseerde derden zijn welkom, zoals uitgevers, onderzoekers of beleidsmakers.
De vereniging draagt verder bij aan kennisvermeerdering door middel van het doen verschijnen van publicaties. Daarnaast vertegenwoordigt de vereniging haar leden in contacten met bijvoorbeeld beleidsmakers en media.