bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten telt de volgende zeven leden: Tjalling Brouwer (voorzitter), Harald Weessies (penningmeester), Anita Oosterloo (secretaris, Harry Paus (secretaris), Monique Sanders (bestuurslid), Femke Klomp (bestuurslid) en René Berends (bestuurslid).