Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten telt de volgende leden: Tjalling Brouwer (voorzitter), Anita Oosterloo (secretaris), Harry Paus (secretaris), Harald Weessies (penningmeester), Moniek Sanders , Goedele Vandommele en Ebelien Nieman.