Verslag conferentie de nieuwe concept kerndoelen Nederlands 8 december 2023

PROGRAMMA conferentie 8 december 2023, de nieuwe concept kerndoelen Nederlands
Locatie: Aristo meeting center Utrecht-Lunetten

09.30 uur Inloop

10.00 uur Inleiding door Tjalling Brouwer, voorzitter Vereniging van Taalspecialisten.

Voor de presentatie klik hier

10.15 uur Rijk, betekenisvol en samenhangend. Presentatie kerndoelen Nederlands
Joanneke Prenger

Joannneke werkt als curriculumexpert PO vaksectie Nederlands bij SLO en was vanuit die functie sterk betrokken bij de actualisatie van de conceptkerndoelen.

“Ik vind dat er een mooie set aan relevante kerndoelen ligt” “Wel moeilijk om de opbouw te zien tussen po en vo” “Is de samenhang tussen de taalvaardigheden en domeinen nu goed zichtbaar?
Van de advieskring en van de wetenschap ontvingen we de eerste reacties en nu zijn we benieuwd wat jij ervan vindt. Tijdens deze sessie presenteer ik je graag de set kerndoelen waarmee leerlingen leren lezen, schrijven, luisteren, praten én gesprekken voeren, waarmee ze zich leren verwonderen over hoe taal in elkaar zit en een rol speelt in de wereld en waarmee ze hopelijk lezers worden en lezers blijven! “

Voor de presentatie klik hier

11.15 uur Thee-koffiepauze

11.30 uur Gemiste kans
Yra van Dijk

Yra is modern letterkundige en gasthoogleraar bij instituut LUCAS van de Universiteit Leiden.

Yra stelde o.a. het boek Omdat lezen loont samen. Onlangs kwam ze in het nieuws met haar artikel Gemiste kansen en blinde vlekken, over de schrale teksten die gebruikt worden in het zaakvakonderwijs op de basisschool. Deze constatering zet nóg meer aan tot nadenken omdat in de karakteristiek van het leergebied Nederlands, naast samenhang tussen de taaldomeinen, ook gesproken wordt over de samenhang met de andere leergebieden. Bovendien is dit ook verwoord in kerndoel 2: De school stimuleert de taalontwikkeling van de leerling in de andere leergebieden.
Yra zal haar bevindingen met betrekking tot het onderzoek naar de kwaliteit van de teksten in het zaakvakonderwijs verder toelichten en koppelen aan de nieuwe kerndoelen. Tevens gaat zij in op de bredere vraag hoe de kerndoelen vertaald kunnen worden naar de onderwijspraktijk.

Voor de presentatie klik hier

12.30 uur LUNCH

13.30 uur Forumdiscussie

Het forum is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende stakeholders binnen het onderwijs en bestaat o.a. uit Rebekka Bersee, kwaliteitscoördinator Het Mozaiek (Arnhem), Linda Moonen (De Kempel, lid kerndoelenteam Nederlands), …

De leden van het forum zullen reageren op enkele stellingen en/of uitspraken met betrekking tot de nieuwe kerndoelen. Daarnaast kunnen de aanwezigen ook een stelling/uitspraak inbrengen. Forumleden en de deelnemers aan de conferentie gaan hierover met elkaar in dialoog.

14.15 uur Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het HOE

HOE kunnen wij als taalspecialisten/deelnemers eraan bijdragen dat het taalonderwijs een verbeteringsslag gaat maken?
– bespreking in groepen
– plenaire bespreking

15.00 uur Thee-koffiepauze

15.15 uur Ledenmoment

Ruimte voor leden om successen, ontwikkelde materialen, etc. te delen

15. 45 uur Rondvraag en sluiting

Voor een verslag van de dag klik hier

16.00 uur Informele voortzetting/ borrel