Vereniging van Taalspecialisten

Voor het verbeteren van de kwaliteit van hun taalonderwijs maken veel basisscholen gebruik van de expertise van taalspecialisten. Deze taalspecialisten werken meestal bij een onderwijsadviesbureau, als zelfstandige, op een hogeschool of bij een schoolbestuur. Om de kracht en expertise van deze taalspecialisten te bundelen is op 14 november 2014 de Vereniging van Taalspecialisten opgericht.
De vereniging wil de beroepsuitoefening van taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname verder professionaliseren en de belangen van taalspecialisten behartigen. Het doel van haar activiteiten is om samen met basisscholen de kwaliteit van het taalonderwijs te verbeteren.
Halfjaarlijks zal er een taalconferentie georganiseerd worden voor leden en belangstellenden.

Voorafgaand aan de voorjaarsconferenties houdt de vereniging zijn jaarlijkse ledenvergaderingen.