Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Najaarsconferentie 2019

4 oktober 2019, Meeting Plaza Utrecht

Thema: Taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien!
Het Nederlandse taalonderwijs is sterk verkaveld en opgedeeld in domeinen, die op hun beurt soms ook weer opgeknipt zijn in allerlei deelgebieden, met ieder hun eigen leerlijnen. Al jarenlang wordt door taalspecialisten meer samenhang in het taalonderwijs bepleit. Door domeinen meer in samenhang aan te bieden, kunnen deze elkaar versterken, kan het taalonderwijs voor leerlingen betekenisvoller worden en kan het leiden tot een minder overladen curriculum.

Bovenstaande tekst had ook 25 jaar geleden geschreven kunnen zijn. Als we al zo lang vinden dat het taalonderwijs meer in samenhang gegeven moet worden, waarom zien we het dan zo weinig in de praktijk?
Op de najaarsconferentie van 4 oktober gaan we niet alleen luisteren en kijken naar kansrijke praktijken, maar gaan we ook samen als taalspecialisten aan de slag. Taalspecialisten gaan niet langer alleen maar praten over meer taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien!

Programma 4 oktober

Inschrijfformulier 4 oktober

Voorjaarsconferentie 2019
Op vrijdag 10 mei 2019 was de voorjaarsconferentie van de vereniging, voor het eerst in Utrecht.
Het is voor de derde keer dat we ons in een conferentie met tekstbegrip hebben beziggehouden. De vorige keren zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe aanpak van wat vroeger begrijpend lezen werd genoemd.
Op 10 mei stond de rol van de leerkracht en de adviseur centraal. Wat moet de leerkracht doen zodat leerlingen op een zinvolle manier met teksten kunnen werken? Wat betekent dat voor het taalbeleid van de school en hoe kunnen wij als taalspecialist de school en de leerkracht ondersteunen?

Voor het verslag van de conferentie zie (link).

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier 2019

Volg ons op