Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Conferentie/ expertmeeting 7 oktober, Aristo meeting plaza Utecht CS

Op 7 oktober is de eerstvolgende conferentie van onze vereniging. We gaan met elkaar én met enkele sprekers in gesprek over de oproep van de inspectie om in zetten op de basisvaardigheden. Wat zijn de do’s en wat de don’ts? Uiteraard zoomen we daarbij in op het taalonderwijs. 
We kiezen op deze dag nadrukkelijk voor een ontmoeting tussen experts. Daarom willen we in het ochtend én het middaggedeelte als taalspecialisten/taalexperts in gesprek gaan met elkaar en met de andere experts die we uitgenodigd hebben.  Tijdens het middaggedeelte willen we komen tot een aantal aanbevelingen die we als gezamenlijke experts willen delen met iedereen die zich bezighoudt met de verbetering van het taalonderwijs.  Daarbij willen we niet alleen inzoomen op de do’s, maar zeker ook op de don’ts.  
Tijdens het ledenmoment zal Petra de Lint iets vertellen over een publicatie die zij geschreven heeft met Suzanne van Norden over het schrijven van teksten. Dolf Janson gaat in zijn presentatie in op een didactiek die hij ontwikkeld heeft.

AGENDA

9.30     INLOOP

10.00   Inleiding door Tjalling Brouwer, voorzitter Vereniging van Taalspecialisten

10.15  Presentatie dr. Anneke Smits (lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT, Windesheim) 
            Stop de verarming van ons onderwijs: rijke taal, prachtige kinderboeken en  
            wereldoriëntatie voor sterk leesbegrip

10.45  Presentatie dr. Karen Heij (zelfstandig toetsexpert) 
             Hoe kunnen we ervoor zorgen dat toetsing van taalvaardigheden succes van 
             taalontwikkeling daadwerkelijk kan gaan aantone

11.15   PAUZE

11.30   Presentatie prof. dr. Paul van den Broek (Universiteit Leiden)
             ‘…  de manier waarop leesprestaties getoetst worden zijn deels sturend voor de
             inhoud van het onderwijs. Veel bestaande toetsen benadrukken technische
             leesvaardigheden en basaal begrip—verdiepend begrip wordt vaak nauwelijks
             gemeten.’ Bron: Sturen op begrip. Paul van den Broek e.a.

12.00   Presentatie/reactie Maartje Jacobs (Manager basisvaardigheden, bij Inspectie 
             van het onderwijs) 
             Samen verder met basisvaardigheden     

12.30    LUNCH

13.30   Reflectie op presentaties/ expertmeeting: in gesprek met sprekers en genodigden

15.00   Ledenmoment: van leden, voor leden. Met bijdragen van:

  • Petra de Lint over een publicatie die ze samen met Suzanne van Norden ontwikkeld  heeft over het schrijven van teksten.
  • Dolf Janson over een door hem ontwikkelde didactiek.

Meer lezen over de presentaties van Petra de Lint en Dolf Janson? Klik hier.

16.00   BORREL

Aanmelden voor de conferentie/expertmeeting van 7 oktober? Klik hierDe inschrijftermijn sluit op 30 september.

Verslagen eerder conferenties
Voor verslagen van eerdere conferenties klik hier

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier
Aanmeldformulier 2022

Volg ons op