Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Voorjaarsconferentie 2020 wordt verplaatst naar 2 oktober.

Via sociale media hebben we u eerder al laten weten dat we tijdens onze eerstvolgende conferentie aandacht willen besteden aan de ‘leescrisis’: Onderzoeken laten keer op keer zien dat het niet goed gaat met de leesvaardigheid van een groot deel van de Nederlandse en Vlaamse leerlingen. Ook het geringe leesplezier bij leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs is zorgwekkend.
Op het moment van bekendmaken van de conferentiedatum konden we nog niet voorzien dat een andere crisis ons allen zo in de greep zou houden. Vanwege de onzekere situatie over het verloop van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen, wordt de conferentie van vrijdag 5 juni verplaatst naar vrijdag 2 oktober.
We zijn als bestuur al een tijdje in gesprek met EDventure, de koepelorganisatie van  onderwijsadviesbureaus. Het idee is om een alliantie te vormen, waarbij diverse organisaties met elkaar gaan optrekken om deze leescrisis te bestrijden. In de komende maanden zullen we ook nog in gesprek gaan met enkele andere Nederlandse en Vlaamse organisaties.
We hopen dat we op vrijdag 2 oktober, weer face-to-face, met elkaar kunnen nadenken over wat wij als taalspecialisten, samen met andere organisaties, concreet kunnen doen om ervoor te zorgen dat kinderen in Nederland en Vlaanderen  lezer worden én lezer blijven.

Najaarsconferentie 2019

Op 4 oktober 2019 was de najaarsconferentie van de vereniging met als thema:  Taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien!
Op de najaarsconferentie van 4 oktober hebben we niet alleen geluisterd en gekeken naar kansrijke praktijken, maar zijn we ook samen als taalspecialisten aan de slag gegaan. Niet alleen maar praten over meer taalonderwijs in samenhang, maar het laten het zien!

Voor het verslag van de conferentie zie link.

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier 2019

Volg ons op