Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Taalspecialisten.
De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

Nieuws

    • Voorjaarsconferentie 10 mei 2019
      Beter tekstbegrip
      de rol van de leraar, de school en de taalspecialist

Op vrijdag 10 mei 2019 is in Utrecht de voorjaarsconferentie van de Vereniging van Taalspecialisten.

Het is de derde keer dat we ons met tekstbegrip gaan bezighouden. De vorige keren zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe aanpak van wat vroeger begrijpend lezen werd genoemd. Deze dag stellen we daarom de rol van de leerkracht en de adviseur centraal. Wat moet de leerkracht doen zodat leerlingen op een zinvolle manier met teksten kunnen werken? Wat betekent dat voor het taalbeleid van de school en hoe kunnen wij als taalspecialist de school en de leerkracht ondersteunen?

We oriënteren ons vanuit drie perspectieven op het onderwerp:
– Het overheidsbeleid en het schoolbeleid
We vragen de inspectie naar haar visie op de stand van zaken in het leesonderwijs en we laten taalcoördinatoren aan het woord om ons te laten zien hoe hun scholen werken aan beleid voor geïntegreerd leesonderwijs. Hieruit leiden we af wat de bijdrage van de taalspecialist kan zijn.
– De wetenschap en het leesonderwijs
Wat zegt de wetenschap over effectieve aanpakken? We laten een wetenschapper aan het woord en bespreken de relevantie voor de praktijk.
– Het leesonderwijs in de praktijk

Een of meer leerkrachten nemen ons mee in de manier waarop zij op school aan tekstbegrip werken. We gaan in gesprek over de aanpak, en wat we samen kunnen leren van deze voorbeelden. Daarnaast bespreken we aan de hand van filmfragmenten enkele praktische casussen.

Dit is een vooraankondiging van de voorjaarsconferentie. Reserveert u de datum in uw agenda? De komende maanden werken we verder aan het programma. We houden u op de hoogte via onze website, e-mail en social media.

Lid worden van de vereniging
Taalspecialisten in Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen lid worden van de Vereniging van Taalspecialisten. Het lidmaatschap kost € 37,50 per jaar. Leden krijgen reductie op de prijs van deelname aan de conferenties.

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Aanmeldformulier 2019

 

Volg ons op